– Viktig at det ikkje blir ei stor belasting for dei som ikkje driv med turistar

foto