Røykstove og skyssbil fekk støtte frå Kulturminnefondet