Fylkestinget ber om skjerpa beredskap i Nordsjøen

foto