Trafikkulukka på fv 60: Førar frakta til sjukehus med luftambulanse

foto