Turke har ført til avlingssvikt i Oldedalen og Hjelledalen