To skred ved sidan av kvarandre same dag: Åtvarar mot skredfare i fjellet

foto