Nedgang for engavling, men betring for poteter

foto