Fleire studiesøkjarar fekk plass på førstevalet – langt færre søkte sjukepleie

foto