- Vi veks rett og slett ut av lokala våre i sentrum

foto