No må ein avklare alle aktuelle område for næringsareal

foto