Ekstra økonomisk påskjønning etter ekstraordinær styreinnsats

foto