Foreslår å legge ned skule og barnehage i Austefjord