Etter at Fjordingen presenterte Sea Walk som alternativ til utviding av cruiseskipskaia i Olden, var det sterke røyster som hevda konstruksjonen blir for spinkel til å stå imot straumforholda på Oldebukta. Det vert allereie før testing blankt tilbakevist av teknisk sjef Tore Halse- vik i Østerbø Maskin AS.

Straumtilhøva i Olden blir for blåbær å rekne i forhold til vêrtilhøva kaia vil måtte tole i t.d. Karibia, seier han til Fjordingen.

Testing av Sea Walk skal skje i den nær 200 meter lange og 80 meter breie tanken til Teknopollen i Måløy.

Les meir i papirutgåva.