Små barn på skulevegen blirlett usynlige bak store hekkar og busker. Dette kan føre tilfarlige situasjonar i trafikken. No ber Trygg Trafikk folk stussehekkene i samband med skulestart. Høge busker ved avkøyrsler ellerstore greiner som heng ut i vegkryss kan gjere det sværtuoversiktleg for bilistar, syklistar og gåande.

Dette er eitaukande problem i sommarmånadane. Trafikantane mister ikkje berresikt, men kan også gå glipp av viktig informasjon når skilt langsvegane vert skjulte av grøne buskevekstar. Ein lovpålagt stuss Folksom bor langs trafikkerte vegar må klippe hekkar og busker påeigendomane sine, av omsyn til eigen og andre sin tryggleik.

– Idesse dagar starter barna på skulen igjen og vi ynskjer at flestmulig skal gå og sykle. Då må det leggast til rette for at det kanskje på ein sikker måte. Barna må være synlige langs vegane, seierdistriktsleiar Audun Heggestad i Trygg Trafikk Sogn og Fjordane.

Åsørge for fri sikt er så viktig at ansvarsforholda er nedfelt iVegtrafikklova. Det er du som bor ved vegen som er ansvarleg for åklippe hekk og busker på eigedommen din. Det skal være god sikt vedvegkryss og ved avkjørsla. Mange bilistar må også krysse gang- ogsykkelvegar for å køyre ut på vegen.

Då må dei lett kunne sjå bådesmå og store trafikantar.

Når du står firemeter inn i avkjørselen di skal du ha minst 20 meter fri sikt ikvar retning langs gang- og sykkelvegen, ifølge lova. Hekk oggjerde skal heller ikkje være høgare enn 50 centimeter vedavkøyrsla.

– Det oppfattast nok som svært lavt av mange. Eg trurikkje alle kjenner til denne bestemminga. Det er i alle fall mangehekkar som blokkerar sikten, seier Heggestad.

Illustrasjonsfoto