I morgon og fredag samlar heile landbruksfylket seg til årsmøte i Sogn og Fjordane Bondelag. Delegatar frå 46lokallag skal desse to dagane setje fokus på framtidsbonden, klima og detgrøne skiftet.

Kva veg skal norsk landbruk ta? Korleisskal Vestlands-bonden bli meir synleg som framtidsbonde og korleisskal næringa møte klimaendringar og miljøutfordringane ein stårovanfor, er mellom viktige spørsmål som skal diskuterast.

- Kanskje er det akkurat våre områdermed mykje utmarks- og innmarksbeiter, og med små areal ned motfrodige fjordar, som har ein konkurransefordel for dei framtidigeprodukta forbrukaren vil ha, seier fylkesleiar Anders Felde.