Fem år etter flaumen nærmar det seg ferdig plan for ny bru

foto