Får ikkje fremje ankesak om jordleigeavtale

foto
Matias Lunde fekk avvist anken han fremja etter domen i lagmannsretten. Foto: Roy Aron B. Myklebust