Vurderar å forby tobakk for komande generasjonar

foto