– Må jobbe for større overføringar og fleire stillingar

foto