Dei var ikkje klare for å omklassifisere kommunale vegar

foto