Nordfjord Kjøtt-selskap vann delvis fram i retten

foto