Tilrår å opprette ei avdeling i Vikalida for Loen-barn

foto