Storviltjegerar som tok prøva i fjor, slepp å ta skyteprøve i år

foto