Gav e-verkssjefen "karakteren S" for innsatsen

foto