Kritisk til grunnlaget for auka varaordførar-godtgjersle