Kommuneoverlegar kritiserer manglande informasjon frå helsestyresmaktene

foto