Dramatisk auke i leiteaksjonar knytt til sjølvmord i fjor

foto