Bondelaget stadfestar: Jordbruksoppgjeret går til Stortinget

foto