- Ungdommen som vart påkøyrd i fotgjengarfeltet mellom Stryn vidaregåande skule og Strynehallen onsdag ettermiddag hadde refleks. Det opplyser foreldra til den unge guten overfor Fjordingen.

- Politiet uttalte at han ikkje hadde refleks, men han hadde refleks på sekken. Det er viktig å bruke refleks, og i tillegg må harde trafikantar vise ekstra merksemd slike dagar med vanskeleg sikt, seier foreldra. Dei poengterer at området der uhellet skjedde er uoversiktleg. Dei håpar trafikkbildet i dette området blir utbetra og gjort meir oversiktleg, slik at ein kan unngå fleire ulukker.

- Dei var to skuleelevar i gangfeltet. Vi er takknemlege for at utfallet ikkje blei verst tenkeleg. Sonen vår har problem med ryggen etter ulukka. Han har vore til lege og skal til legevakta i dag laurdag, fortel foreldra til Fjordingen.