Representantar frå fiskeri, havbruk- og landbruksnæringa var sist veke samla til eit felles møte på Svanøya. Målsetnadane formøtet var at næringane seg i mellom skulle utvikle kunnskapar omkvarandre, og drøfte felles moglegheiter og utfordringar.

–Viopplever frå tid til anna at næringane vert sett opp i motkvarandre, men stiller spørsmål ved om det er grunnlag for det,seier leiar i Sogn og Fjordane Bondelag, Anders Felde, i ei pressemelding.

Han fårstøtte frå Arild Aarvik frå Carisma Fish AS og regionsjef i SjømatNorge havbruk vest , Hans-Inge Algrøy, som seier at godeeksportvilkår er avgjerande for fiskeri og havbruksnæringane. Medansjømatprodukta i hovudsak vert eksportert, er det den innanlandskemarknaden som gjeld for produksjonen frå det norske jordbruket.

– Næringane er ulike, og vi kan ikkje einast om alt. Men det er ikkjedermed sagt at næringane treng å stå i vegen for kvarandre når detgjeld vekst og verdiskaping. Vi representerer matproduserandenæringar som bidreg til store ringverknader i lokalsamfunnet, seierElin Tveit Sveen som er dagleg leiar i Marø Havbruk AS. Ei annaproblemstilling som vart drøfta er korleis ein i framtida kanskaffe nye kjelder til protein i fôrproduksjonen. Det føregårfleire forskingsprosjekt på området, og målet er å utvikle fôr somnyttar nye ressursar og restråstoff som vil gjere produksjonanemindre avhengige av importert råvare.