- Vi må vurdere kva tid vi seier at dette får vi ikkje til

foto