Då katten Pusur vart med til Ceciliekruna, ein oktoberfest og ein folkevognbuss frå djupet

foto