Eldre arbeidstakarar blir nedprioriterte til fordel for yngre