Sjukehuslegane: Mork-flytting råkar sjukehuset

foto