– Denne gåva er utløysande for at dette prosjektet kan ferdigstillast

foto