Tragisk 75-årsminne: Reidåna i Olden tok far og son