– Ei familieframsyning som kjem til å røre ved hjarta