– Imponerande når ein tenker på kor lite Theo blir brukt til narkotikasøk samanlikna med andre hundar