Varslar oppstart av detaljregulering for Tonningskamben