Fjordingen takkar for alle dei flotte lesarbilda vi får, og oppfordrar fleire til å sende inn bildeglimt frå alle bygdene i indre Nordfjord. Anten det er av folk, dyr, natur eller andre motiv.

Fiskelykke for store og små. Foto: Nils Petter Gleditsch

Send til redaksjon@fjordingen.no, på SMS til 40 40 21 40 eller tag oss på Instagram (@avisafjordingen). Hugs namnet på fotograf og stad.

Regnboge frå Utvik til Innvik. Foto: Victor GS Lent (14 år), p.t. Utvik
Flott utsikt over fjorden frå Randabygda! Foto: Mette Kjelstrup Sætre
Trollbu iOldedalen. Foto: Bjarte Haugen