– Tilbodet vil kome lokalbefolkninga og dei tilreisande til gode