– Å påta oss masse forpliktingar for 300.000 kr ser eg som relativt uinteressant

foto