Tvinnereim på sjetteplass - topplassen til utflytt stryning

foto