– Det er svært gledeleg at vi no også kan auke talet på avgangar