Nedgangen i talet på mjølkebønder har stoppa opp

foto