Naudetatar er på veg etter skred frå dette fjellet

foto