– Veldig positivt for oss, det gir trafikk til butikk