Lagshuset i Olden blir ein viktig del av satsinga framover

foto