Fjoråret blei eit godt år for norsk reiselivsnæring. Innovasjon Noreg ser lyst også på 2016.

– 2015 blei eit utruleg bra reiselivsår, og 2016 ser lyst ut, sa reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin då Innovasjon Noreg nyleg summerte opp reiselivsåret 2015 og la fram utsiktene for dette året.

Innovasjon Noreg spår ein auke på 7– 8 prosent for utanlandske kommersielle gjestedøgn innanfor ferie og fritidssegmentet i 2016.

– Vi ser at det norske produktet er i vinden, seier Tuftin. Innovasjon Noreg spår ein auke på 7– 8 prosent for utanlandske kommersielle gjestedøgn innanfor ferie og fritidssegmentet i 2016.

– Vi ser at det norske produktet er i vinden, seier Tuftin.

Auke i 2015

2015 ligg alt an til å bli eit rekordår for reiselivet i Noreg, ifølgje Innovasjon Noreg. Fjoråret var det første sidan 2010 der ein kunne sjå ein god auke både i norske og utanlandske gjestedøgn i vinter- og sommarsesongen.

– Sommarsesongen 2015 var ein "all time high", seier Tuftin.

Åtte prosent fleire utanlandske gjestedøgn i sommarsesongen i fjor kom på toppen av ein vekst på ti prosent fleire utanlandske gjestedøgn sommaren 2014.

– Det er ferie- og fritidsovernattingar som driv veksten opp. Låg kronekurs gjer at Noreg blei rimelegare for turistane, men dette er ikkje alt, seier reiselivsdirektøren. Han peiker mellom anna på betre økonomi i dei viktigaste marknadene for Noreg, eit reiselivsprodukt i tida, fleire direkte flyruter og auka transportkapasitet til Noreg og aktivt marknadsarbeid for å forklare det gode reiselivsåret i fjor.

Forventingar

Tuftin uttrykte også forventningar for inneverande år. Innovasjon Noreg viser mellom anna til målingar som viser at interessa for å kome til Noreg er aukande i viktige marknader. Seniorrådgjevar Margrethe Helgebostad fortel at Turistbarometeret frå Innovasjon Noreg viser ein optimisme for vintersesongen 2016 som ikkje har vore større sidan sesongen 2008.

Innovasjon Noreg har dessutan sett på talet bestilte flybillettar i perioden fram til 30. juni i år, og meiner det også her er positive signal å finne.

– Vi har sett på dei som har tre overnattingar eller meir, og som det difor er stort sannsyn for kjem til Noreg på ferie. For desse er det bestilt 15 prosent fleire flybillettar enn i første halvår 2015, fortel Helgebostad. (©NPK)