Bruk av tvang og makt i høve til enkeltpersonar med pyskisk utviklingshemming er tema når Helsedirektoratet, Statens helstilsyn og Fylkesmannen i Møre og Romsdal denne veka arrangerer landssamling for saksbehandlarar frå heile landet.

Seminaret vart opna av Lodve Solholm (bildet). På timeplanen står mellom anna gjennomgang av tilsynssaker mot tilsette med fagleg ansvar innan området, og klager til fylkesnemnda i høve saker som gjeld bruk av tvang.